Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 864
  • Trong tuần: 12 715
  • Tất cả: 5628091
  • Tất cả: 2161
Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

 

Ban giám đốc:

           Giám đốc Sở:      BSCK1 Nông Tuấn Phong                                      
                                        Email: phongnt@caobang.gov.vn
     Nhiệm vụ của Giám đốc sở: Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
           Các Phó giám đốc:
                     
                      - Thầy thuốc ưu tú.Thạc sỹ. Vương Thị Tuyên                                 
                                    Email: tuyenvtyte@caobang.gov.vn
                                       ĐT: 02063.854.493
                   
                      - BS CK1. Nông Văn Thánh               
                           Email: thanhnvyte@caobang.gov.vn
                               ĐT: 02063.853270

                      - Thạc sỹ Kinh tế. Hà Ngọc Tú

         
     Nhiệm vụ của Phó giám đốc sở : Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Công đoàn Ngành:
- Chủ tịch: Cn. Nguyễn Thu Hường  
- Phó Chủ tịch: BS Đàm Quang Ngọc 
- ĐT liên hệ:  02063. 856270

Các phòng thuộc Sở Y tế:

1. Văn phòng

- Chánh văn phòng:  BS Hoàng Quang Ngọc

- Số ĐT: 02063. 950273

  email: ngochq.soyte@caobang.gov.vn

- Phó chánh văn phòng: Cn Hoàng Quang Chuyên   

   (chuyenhq@caobang.gov.vn)

 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính:
- Trưởng phòng: Cn Phạm Thị Thu Hương   (huongptt@caobang.gov.vn)
- Phó trưởng  phòng: Cn: Nông Văn Hải    (hainv.soyte@caobang.gov.vn)
- ĐT liên hệ:  02063.857 311; 0263 852930
 
3. Phòng Nghiệp vụ:
- Trưởng phòng:  ThS. Mã Hồng Lam  (lammh.soyte@caobang.gov.vn)
- Phó trưởng phòng:  DSCK1.  Mai Thị Minh Thư  (thumtm.soyte@caobang.gov.vn                                                                                                                                                                        - Phó trưởng phòng: BS Mạc Hoàng Hợp

    ĐT liên hệ: 02063.857310, 0263.857312


4. Phòng Tổ chức cán bộ:

- Trưởng phòng: BSCK1. Đỗ Thị Chính   (chinhdt.soyte@caobang.gov.vn)

- ĐT liên hệ: 0263.853632

- Phó Trưởng phòng: Cn. Hoàng Thị Phượng

- ĐT liên hệ: 02063. 882248 email: phuonght.soyte@caobang.gov.vn

 

5.   Thanh tra Sở:
- Phó Chánh Thanh tra: BSCK1. Nông Thị Vân  (vannt.soyte@caobang.gov.vn)
- ĐT liên hệ: 02063854271

Các đơn vị trực thuộc:

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Chi cục Dân số - KHHGĐ: Chi cục trưởng BS Lục Thị Thắng,   

                                        Phó Chi cục trưởng. BS Tô Thị Thu Hằng

                                         Email:chicucds_khhgd@caobang.gov.vn 
                                         ĐT: 02063.852553                    

2. Chi cục ATVSTP: Chi cục trưởng BS Lương Thị Hà ; Email: chicucantoanvstp@caobang.gov.vn
                          - Phó Chi cục trưởng: BSCKI Lương Duy Đông  (dongld.soyte@caobang.gov.vn)                               
                            ĐT: 02063.954.345                   

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

3. BV đa khoa tỉnh:  Email: bvdakhoatinhcb@caobang.gov.vn ; Số ĐT: 02063.954216                                                                                                                                                                                                   GĐ. TS Lý Thị Bạch Như  

                                 PGĐ: BSCKI Lục Thị Hiệp

                                PGĐ: ThS.Nguyễn Đăng Duy 

                                 PGĐ. BSCKI.BS Vi Thị Biến                         

4. Bệnh viện Y học cổ truyền:  số ĐT: 02063.852301
                                           PGĐ. BS Võ Thị Bình ( binhvt.yt@caobang.gov.vn)
                                                PGĐ: Bs Chu Thị Hảo (haoct.yt@caobang.gov.vn)
                                                PGĐ ThS. Hoàng Mạnh Cường
 
5. Bệnh viện Tĩnh Túc: GĐ Lương Văn Năm 
                                  PGĐ DS Đặng Thị Thảo
                                  PGĐ. BS Nguyễn Trung Thông
                                  (bvtinhtuc@caobang.gov.vn) số đt: 02063. 871118

6.  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  Giám đốc :Bs Bế Thị Bạch (bachbt.yt@caobang.gov.vn) ; số ĐT: 02063.3855666
                                                       Phó giám đốc:BS  Triệu Nguyệt Hoa (hoatn.yt@caobang.gov.vn)
                                                       Phó giám đốc:BS Nông Trí Truyền (truyennt.yt@caobang.gov.vn)
                                                       Phó giám đốc: Ths Nguyễn Quỳnh Anh (anhnq.yt@caobang.gov.vn)

                             
8. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm
                                        Phó Giám đốc phụ trách. DS CKI. Nông Văn Danh;   
                                        (ttkiemdinhdp_mp@caobang.gov.vn) 
số ĐT: 02063.854570

9. Trung tâm Pháp y: Giám đốc. BS Hoàng Doãn Đông;
                               PGĐ Cn Đoàn Thị Thẩm. 
                               PGĐ Nông Minh Dũng
                               (ttphapy@caobang.gov.vn) 
số ĐT: 02063.957287

10. Trung tâm Y tế Bảo Lạc: PGĐ phụ trách: Bs Lý Văn Thì; 
                                              PGĐ: Bs Tô Đức Nguyện
                                           
                                              (ttytebaolac@caobang.gov.vn) số ĐT: 02063.870301

11. Trung tâm Y tế Bảo Lâm: Giám đốc. BS Lý Văn Chuyên;
                                           PGĐ BS Lãnh Văn Kiến
                                           PGĐ BS Hoàng Văn Hải
                                           (ttytebaolam@caobang.gov.vn) 
số ĐT: 02063. 885141
 
12. Trung tâm Y tế Nguyên Bình: Giám đốc: BSCKI Phạm Văn Hòa;
                                                 PGĐ: Bs CKI Bàn Thị Đào  
                                                 PGĐ. BS CKI Hà Hải Vũ
                                                 (ttytenguyenbinh@caobang.gov.vn) số ĐT: 02063.872146
 

13. Trung tâm Y tế Hạ Lang:Giám đốc: BS Nguyễn Quyết Tiến,                                              
                                             Phó GĐ: Bs Nông Văn Tâm
                                             (ttytehalang@caobang.gov.vn) 
số ĐT: 02063.830206

14.Trung tâm Y tế Trùng Khánh: (ytetralinh@caobang.gov.vn); số ĐT: 02063.880136

                                            Giám đốc BSCKI. Lê Xuân Thọ;                                                                                                                                                                                                             

                                                  PGĐ ThS.Nguyễn Thành Trung                                                                                                                                                                                                       

                                                   PGĐ NôngThị Nhiệm                                                  

15. Trung tâm Y tế Quảng Hòa: Giám đốc.BS Nông Quốc Tuyển; 
                                            PGĐ BS Đàm Văn Phó; 
                                            PGĐ:  Nông Văn Băng   
                                            (ttytephuchoa@caobang.gov.vn) số ĐT: 02063.822094


16. Trung tâm Y tế Hà Quảng: 
                                             PGĐ phụ trách BSCKI. Đàm Trung Nghĩa
                                             PGĐ BS Lương Văn Quân
                                             (ttytehaquang@caobang.gov.vn)số ĐT: 02063.862536

17. Trung tâm Y tế Hòa An: Giám đốc. BSCKI. Nông Quang Trung;
                                         PGĐ. BS CKI Lê Thị Nhung;
                                         PGĐ: Bs CKI Ma Thế Quân
                                         PGĐ: BSCKI Mã Văn Quý
                                         (ytehoaan@caobang.gov.vn) 
số ĐT: 02063.860096

18. Trung tâm Y tế Thạch An: Giám đốc: Bs Nông Thúy Phượng;
                                            PGĐ: BS Nông Đình Doanh;
                                            PGĐ BS Luân Văn Tuấn   
                                            (ttytethachan@caobang.gov.vn) 
số ĐT: 02063.840110

19. Trung tâm Y tế Thành phố: GĐ: Bs Hoàng Quang Hùng;
                                              PGĐ: BsNông Ngọc Hoàng
                                              PGĐ BS Lê Thị Hồng Duyên
                                              (ytetpcaobang@caobang.gov.vn) 
số ĐT: 02063.852200


20. Bệnh viện đa khoa Quảng Hòa:                                         
                                                 PGĐ Phụ trách: Bs CKI Phùng Thị Vân  
                                                 PGĐ BS Bế Thị Phoi; 
                                                 BS CKI. Nông Anh Thư
                                                (ttytequanguyen@caobang.gov.vn) số ĐT: 02063.820115


21. Bệnh viện đa khoa Trùng Khánh :GĐ: BSCKI.Hoàng Văn Sóng;
                                                 PGĐ: Bs CKI. Nông Văn Hiệu;
                                                 PGĐ: Bs CKI. Lý Thị Minh Hương                                                                                                                                                                                                                                               PGĐ BS CKI. Nông Hồng Minh

                                                 (ttytetrungkhanh@caobang.gov.vn) số ĐT: 02063.826116

22. Bệnh viện đa khoa Hà Quảng: 

                                                         Giám đốc: Bs Sầm Văn Bành;

                                                         PGĐ Nông Văn Duy

                                                         PGĐ Đàm Thị Đào

                                                         PGĐ Nông Thị Huệ