Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 15
Đăng nhập
Lượt xem: 8197

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA SỞ Y TẾ VÀ CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG


STT Tên đơn vị Số điện thoại
1 Sở Y tế Cao Bằng 096 621 1818
2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng 096 609 1818
3 Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Cao Bằng 096 526 1818
4 Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm 096 541 1818
5 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc 096 539 1818
6 Trung tâm y tế huyện Hạ Lang 096 540 1818
7 Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng 096 538 1818
8 Trung tâm y tế huyện Hòa An 096 536 1818
9 Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 096 535 1818
10 Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa  096 534 1818
11 Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa 096 533 1818
12 Trung tâm y tế huyện Thạch An 096 530 1818
13 Trung tâm y tế huyện Hà Quảng 096 527 1818
14 Trung tâm y tế Thành phố Cao Bằng 096 543 1818
15 Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh 096 531 1818
16 Bệnh viện Đa khoa Trùng Khánh 096 532 1818
17 Bệnh viện Tĩnh Túc 096 542 1818


ipv6 ready