Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 2530
  • Trong tuần: 27 659
  • Tổng lượt truy cập: 6371294
  • Tất cả: 6072
Đăng nhập
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại UBND tỉnh
Lượt xem: 177
Chiều 12/01/2023, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại UBND tỉnh. Dự buổi giám sát có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan.

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế báo cáo kết quả việc huy động, quản lý, sử dụng, các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Trọng Thụ

Kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, tỉnh Cao Bằng đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, UBND tỉnh kịp thời tham mưu ban hành 2 Nghị quyết quan trọng là Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 và Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Từ năm 2020 đến hết tháng 10/2022, tổng kinh phí huy động cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 530.065 triệu đồng, trong đó nguồn Ngân sách Trung ương là 186.832 triệu đồng; Nguồn Ngân sách địa phương là 343.233 triệu đồng. Huy động từ các tổ chức, đoàn thể cho công tác phòng, chống dịch là 16.900 triệu đồng. Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống, dịch COVID-19 được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Đảm bảo sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình với số tiền 348.198 triệu đồng; hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp số tiền 43.328 triệu đồng; hỗ trợ người sử dụng lao động tạm dừng đóng Bảo hiểm thất nghiệp 7.818 triệu đồng. Việc thực hiện các chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng được chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tiến hành 4 cuộc thanh, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về việc thực hiện các chính sách pháp luật phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, không phát hiện sai phạm xử lý về kinh tế.

Tại buổi giám sát UBND tỉnh kiến nghị sớm ban hành các chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế, chính sách tiền lương, phụ cấp...; có chính sách đặc thù với nhân viên y tế khối dự phòng, nhân viên y tế vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; Tăng cường đầu tư, củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; Phát triển hệ thống y tế trên cơ sở chú trọng đầu tư phát triển các bệnh viện vệ tinh, bệnh viện chuyên khoa nhằm chia sẻ, hỗ trợ giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương… và một số kiến nghị khác.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, giải trình, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch và công tác chuyên môn tại y tế tuyến cơ sở; việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các lực lượng khác tham gia chống dịch; bất cập trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế tại địa phương…

Đồng chí Bế Minh Đức - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức đề nghị: Tiếp tục tăng cường, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bùng phát trở lại. Nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành các văn bản chính sách hỗ trợ về phòng chống dịch COVID-19; Quan tâm, củng cố hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; chú trọng chất lượng nguồn nhân lực y tế, nhất là y tế tuyến cơ sở; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế. Các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu được đoàn tiếp thu, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Mai Hoa

ipv6 ready