Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 81
  • Hôm nay: 2863
  • Trong tuần: 27 992
  • Tổng lượt truy cập: 6371627
  • Tất cả: 6405
Đăng nhập
Sở Y tế họp giao ban trực tuyến công tác tổ chức cán bộ với các đơn vị trực thuộc
Lượt xem: 217
Sáng ngày 07/02/2023, Sở Y tế họp giao ban trực tuyến công tác tổ chức cán bộ với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Sở Y tế

Tại buổi giao ban đồng chí Đỗ Thị Chính - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế đã triển khai một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ như: công tác bổ nhiệm cán bộ, công tác đào tạo, công tác hợp đồng, công tác hỗ trợ cán bộ theo các quy định của nhà nước; công tác luân chuyển cán bộ… Một số văn bản trong thực hiện công tác cán bộ như: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính Phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/ 2020 của Chính Phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg, ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy… và một số văn bản trong thực hiện công tác đào tạo như: Quy định số 57-QĐTW ngày 08/02/2022 của Ban chấp hành Trung ương về đối tượng tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Nghị định số 101/NĐ-CP, ngày 9/01/2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viêc chức; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 12/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài; Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND, ngày 16/11/2021 của UNND tỉnh Cao Bằng về ban hành quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng…

Tại cuộc họp các đại biểu tham dự tại các điểm cầu đã cùng nhau chia sẻ và thảo luận về các vấn đề như: thực hiện chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức ra vào vùng khó khăn theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công tác luân chuyển cán bộ, viên chức để phù hợp với vị trí việc làm; chia sẻ những khó khăn khi thực hiện các chế độ cho công chức, viên chức…

Phát biểu tại buổi giao ban trực tuyến, đồng chí Đỗ Thị Chính - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn đội ngũ công chức, viên chức làm công tác Tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác tổ chức kịp thời và đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức. Đối với các đơn vị có sự biến động về kinh phí hỗ trợ công chức, viên chức ra vào vùng khó khăn cần phải làm tờ trình xin chủ trương Sở Y tế để xem xét cấp kinh phí; Các đơn vị cần tuyên truyền cho công chức, viên chức về những chế độ chính sách mà cá nhân được hưởng theo quy định.

              

                                                                                         Ngọc Anh 

ipv6 ready