Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII thông qua tại Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)
Số ký hiệu văn bản CV số 1954/UBND-TH
Ngày ban hành 29/07/2022
Ngày hiệu lực 29/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII thông qua tại Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm CV 1954, 2022 UBND tinh thuc hien cac NQ cua HDND tinh _co NQ xet nghiem COVID 19_.pdf