Quyết định về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Số ký hiệu văn bản QĐ số 2171/QĐ-BYT
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Trường Sơn
Tài liệu đính kèm QĐ SỐ 2171-QĐ-BYT.PDF