Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
Số ký hiệu văn bản QĐ số 230/QĐ-BYT
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế
Tài liệu đính kèm QD 230, 2023 BYT ke hoach thuc hien NQ 01 Chinh phu trong nam 2023.pdf
ipv6 ready