Tổng số: 4488
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
CV số 4216/BYT-TB-CT Về việc tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa
Lượt xem: 8
05/08/2022
Thông báo số 1997/TB-HĐXTTTUT Thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 6
05/08/2022
QĐ số 2171/QĐ-BYT Quyết định về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 11
05/08/2022
CV số 4163/BYT-DP Về việc tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ
Lượt xem: 26
04/08/2022
CV số 3585/SYT-NV Về việc mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành
Lượt xem: 4
02/08/2022
QĐ số 23/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 10
01/08/2022
QĐ số 2122/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
Lượt xem: 24
01/08/2022
TT số 05/2022/TT-BYT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang tiết bị y tế
Lượt xem: 15
01/08/2022
TT,số 06/2022/TT-BYT Thông tư quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách
Lượt xem: 16
01/08/2022
CV số 1954/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII thông qua tại Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)
Lượt xem: 5
29/07/2022
12345678910...