Ban giám đốc:

           Giám đốc Sở:  Thầy thuốc ưu tú. BSCK1 Lục Văn Đại
                                        ĐT: 0263 854 492
                                        Email: dailv@caobang.gov.vn

           Các Phó giám đốc:
                      Thầy thuốc ưu tú.BSCK1. Nguyễn Văn Lê
                                    ĐT: 0263 853 270
                                    Email: lenv@caobang.gov.vn
                      BSCK1. Nông Tuấn Phong
                                    ĐT: 0263 852 923
                      BSCK1. Nông Hữu Lương
                                   ĐT: 0263 859 597
                                   Email: luongnh@caobang.gov.vn
                      DSCK1. Đàm Trung Cao
                                   ĐT: 0263 852 924
                                   Email: caodt@caobang.gov.vn

Công đoàn Ngành:
- Chủ tịch:  Thầy thuốc ưu tú. BSCK1 Nguyễn Văn Lê
- Phó Chủ tịch:  Cn. Nguyễn Thu Hường
- ĐT liên hệ:  0263. 856270

Các phòng, ban Sở Y tế:

1. Văn phòng
- Chánh văn phòng:  BS Hoàng Quang Ngọc
- P. Chánh văn phòng: Cn. Hoàng Thị Phượng
- ĐT liên hệ: 0263.852272

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính:
- Trưởng phòng: Ths. Vương Thị Tuyên
- Phó trưởng  phòng: Cn: Nông Văn Hải
- Phó trưởng phòng: BSCKI Lương Duy Đông
- Phó trưởng phòng: Cn Phạm Thị Thu Hương
- ĐT liên hệ:  0263.857 311; 0263 852930
 
3. Phòng Nghiệp vụ Y:
- Trưởng phòng:  ThS. Mã Hồng Lam
- Phó phòng: Ths. Trương Thị Kim
- ĐT liên hệ: 0263.857310

4. Phòng Nghiệp vụ Dược:
- Trưởng  phòng:  DSCK1.  Mai Thị Minh Thư
 - Phó trưởng phòng: DS Nguyễn Thị Hoài An
- ĐT liên hệ: 0263.857312

5. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Trưởng phòng: BSCK1. Đỗ Thị Chính  
- Phó trưởng phòng: Cn Hoàng Quang Chuyên
- ĐT liên hệ: 0263.853632

6.   Thanh tra Sở:
- Chánh Thanh tra: DSCK1. Đỗ Đức Bằng
- Phó Chánh Thanh tra: BSCK1. Nông Thị Vân
- ĐT liên hệ: 0263854271


Các đơn vị trực thuộc:

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Chi cục Dân số - KHHGĐ: Chi cục trưởng BS Lục Thị Thắng,
                                                 Phó chi cục: Cn Chu Tuấn Khương
                                                 Phó chi cục. BSCK1. Lê Ngọc Lan

2. Chi cục ATVSTP: Chi cục trưởng BS Lương Thị Hà
                                  Phó chi cục trưởng: DS Nông Văn Tiến

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1. BV đa khoa tỉnh: G
Đ BS Phương Đức Cù;

     PGĐ BS Ngọc Kiên Chất;  PGĐ. TS Lý Thị Bạch Như 

2. Bệnh viện Y học cổ truyền: Giám đốc BS Lê Thị Tuyết Chinh;  PGĐ. BS Võ Thị Bình

3. Bệnh viện Tĩnh Túc: Giám đốc BS Triệu Thị Thúy; PGĐ BS Lục Thị Yên

4.  TT PC Sốt rét: Giám đốc BS Lê Xuân Thọ; Phó giám đốc BS Chu Văn Hòa

5.  TT Chăm sóc SKSS: GĐ BS  Triệu Nguyệt Hoa;
                                            PGĐ. BS Nguyễn Thị Lành

6.  TT Y tế dự phòng tỉnh: Giám đốc. Ths Hoàng Quang Hùng; PGĐ BS Nông Trí Truyền

7.  TT PC Bệnh Xã hội :  Giám đốc Bs Bế Thị Bạch; PGĐ BS Hà Văn Hoan

8.  TT PC HIV/AIDS: Giám đốc. Ths Nguyễn Thanh Hải; PGĐ. BS Lê Văn Tuyền

9.  TT Truyền thông GDSK: Giám đốc. Ths Nguyễn Quỳnh Anh; PGĐ. BS Đàm Quang Ngọc.

10. TT Giám Định Y khoa: Giám đốc. BS Đàm Minh Lượng; PGĐ. BS Đàm Trung Nghĩa.

 11. Trung tâm Nội tiết: Giám đốc. BS Hoàng Tiến Đoàn;  Phó giám đốc Bs Chu Thị Hảo;  
                                       Phó giám đốc: BS Lục Thị Hiệp

12. Trung tâm Kiểm nghiệm: Giám đốc. Ths Hoàng Mạnh Cường; PGĐ.DSĐH Nông Văn Danh.

13. Trung tâm Pháp y: Giám đốc. BS Hoàng Doãn Đông; PGĐ Cn Đoàn Thị Thẩm.

14. Trường Trung cấp y tế: Hiệu trưởng. BS Phạm Văn Hòa; Phó hiệu trưởng BS Lại Sơn Hoành

15. Bệnh viện đa khoa  Bảo Lạc: Giám đốc. BS Lý Văn Thì; PGĐ. BS Lý Văn Chuyên.

16. Bệnh viện đa khoa  Bảo Lâm: Giám đốc. BS Nguyễn Thị Minh; PGĐ BS Đào Thanh Lâm

17. Bệnh viện đa khoa  Hạ Lang: Giám đốc. BS Mã Thị Mây; PGĐ. BS Nông Văn Tâm.

18. Bệnh viện đa khoa  Hà Quảng: Giám đốc BS Mã Văn Quý; PGĐ.BS Hoàng Thị Viễn.

19. Bệnh viện đa khoa  Hòa An: Giám đốc. BS Lý Thị Hạc; PGĐ. BS Lê Thanh Cường; BS Lê Thị Nhung

20. Bệnh viện đa khoa  Nguyên Bình: Giám đốc. BS Lương Văn Năm; PGĐ BS Bàn Thị Đào

21. Bệnh viện đa khoa  Phục Hòa: Giám đốc. BS Mông Văn Thành; PGĐ BS Đinh Thị Mai

22. Bệnh viện đa khoa  Quảng Uyên: Giám đốc. BS Hoàng Văn Sóng; PGĐ. BS Phùng Thị Vân

23. Bệnh viện đa khoa  Thạch An: Giám đốc. BS Nông Quốc Tuyển; PGĐ.BS Nông Thúy Phượng

24. Bệnh viện đa khoa  Thông Nông: Giám đốc. BS Nguyễn Văn Nam; PGĐ BS Nguyễn Trung Thông

25. Bệnh viện đa khoa  Thành phố: Giám đốc.BS Trần Thị Đào. PGĐ.BS Vi Thị Biến

26. Bệnh viện đa khoa  Trà Lĩnh: Giám đốc. BS Ma Thị Tường Vân; PGĐ BS Bùi Thu Hà

27. Bệnh viện đa khoa  Trùng Khánh: Giám đốc. BS Phương Văn Thánh; PGĐ BS Lý Minh Hương

28. Trung tâm Y tế Bảo Lạc: Giám đốc. BS Nông Thị Huyên; PGĐ. BS Lãnh Văn Kiến.

29. Trung tâm Y tế Bảo Lâm: Giám đốc. BS Tô Đức Nguyện; PGĐ BS Ma Thế Quân.

30. Trung tâm Y tế Hạ Lang: Giám đốc. BS Nông Văn Băng.

31. Trung tâm Y tế Hà Quảng: Giám đốc BS Sầm Văn Bành; PGĐ BS Đàm Ngọc Duy

32. Trung tâm Y tế Hòa An: Giám đốc. BS Nguyễn Văn Bảy; PGĐ. BS Chu Thị Loan.

33. Trung tâm Y tế Nguyên Bình: Giám đốc. BS Tô Thị Yêu; PGĐ BS Nguyễn Kim Dũng

34. Trung tâm Y tế Phục Hòa: Giám đốc.BS Lục Phi Giang; PGĐ BS Đàm Văn Phó

35. Trung tâm Y tế Quảng Uyên: Giám đốc.BS Lục Quang Huy;  PGĐ BS Bế Thị Phoi; 

36. Trung tâm Y tế Thạch An: Giám đốc. BS Nông Đình Doanh; PGĐ BS Mông Xuân Bằng; PGĐ BS Luân Văn Tuấn

37. Trung tâm Y tế Thông Nông: Giám đốc. BS Hoàng Văn Ninh; PGĐ BS Hà Hải Vũ

38. Trung tâm Y tế Thành phố: Giám đốc. BS Nông Văn Hính; PGĐ BS Lê Thị Hồng Duyên

39. Trung tâm Y tế Trà Lĩnh: Giám đốc BS Hoàng Thị Thủy; Phó Giám đốc. BS Vi Thị Thơm;  

40. Trung tâm Y tế Trùng Khánh: Giám đốc. BS Nguyễn Quyết Tiến; PGĐ. BS Trần Hà Sơn.

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: Ông Lục Văn Đại - Giám đốc Sở Y tế