Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
CV số 10210/QLD-KD ngày 11-7-2012 30/07/2012

V/v quản lý các thuốc TP có chứa hoạt chất GN, HTT, TC dùng...

Tải về
CV số 10031/QLD-KD ngày 06-7-2012 30/07/2012

V/v kinh doanh, sử dụng thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm...

Tải về
CV số 2490/SYT-NVD ngày 31-7-2012 30/07/2012

V/v thực hiện công văn số 10031/QLD-KD và công văn số...

Tải về
Số 2424/CTr-SYT ngày 25-7-2012 29/07/2012

Chương trình hành động Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh...

Tải về
CV số 4729/BYT-BMTE ngày 23-7-2012 29/07/2012

V/v lập Kế hoạch triển khai dự án mục tiêu Quốc gia về ...

Tải về
CV số 2440/SYT-VP ngày 27-7-2012 27/07/2012

V/v phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế làm việc...

Tải về
QĐ số 2132/QĐ-SYT ngày 29-6-2012 26/07/2012

Quyết định ban hành Qui chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Cao...

Tải về
QĐ số 1840/QĐ-UBND ngày 26 -8-2011 26/07/2012

QĐ về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,...

Tải về
QĐ số 981/2012/QĐ-UBND ngày 23-7-2012 26/07/2012

Quyết định ban hành Quy định một số chế độ chính sách đối...

Tải về
NQ số 13/2012/NQ-HĐND ngày 05-7-2012 25/07/2012

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND...

Tải về
cv số 2425/SYT-NVD ngày 25-7-2012 25/07/2012

V/v chỉ định và thanh toán 5 loại thuốc theo chế độ BHYT.

Tải về
CV số: 792/BHXH-GĐBHYT 23/07/2012

V/v thanh toán 5 loại thuốc theo chế độ BHYT.

Tải về
CV số: 770/KCB-PHCN&GĐ 23/07/2012

V/v báo cáo công tác PHCN năm 2011

Tải về
CV số 328/KCB-NV ngày 28/4/2011 23/07/2012

V/v chấn chỉnh kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

Tải về
CV số 4283/BYT-QLD ngày 04 tháng 7 năm 2012 22/07/2012

V/v công bố các thông tin để triển khai thực hiện công tác...

Tải về
CV số 2346/SYT-NVY ngày 20 tháng 7 năm 2012 19/07/2012

V/v báo cáo kết quả triển khai Thông tư số 07/2011/TT-BYT...

Tải về
CV số 753/KCB-ĐD ngày 12 tháng 7 năm 2012 19/07/2012

V/v báo cáo kết quả triển khai Thông tư số 07/2011/TT-BYT...

Tải về
QĐ số 2290/QĐ-SYT ngày 16 tháng 7 năm 2012 19/07/2012

Quyết định về việc ban hành Quy trình giám sát phản ứng sau...

Tải về
QĐ số 2289/QĐ-SYT ngày 16 tháng 7 năm 2012 19/07/2012

Quyết định về việc banh hành quy trình giám sát phản ứng sau...

Tải về
QĐ số: 25/2008/QĐ-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2008 18/07/2012

Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 134 135 136 137  Trang sau
 
CSDL Quốc Gia về TT Hành chính
Quản lý thiết bị y tế
Cổng dữ liệu BYT
Hệ thống VB điều hành của Sở Y tế

Danh mục tài liệu

Học liệu điện tử LUX - DEV
VNPT Cao Bang
ICD-10
ICD-9 CM vol 3
VNPT His
cổng gdbhyt

Liên kết webstie

  • Đang truy cập: 32
  • Khách viếng thăm: 31
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 5414
  • Tháng hiện tại: 106975
  • Tổng lượt truy cập: 7694334

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: Ông Lục Văn Đại - Giám đốc Sở Y tế