Rss
Tin Tức
Thông báo
Tin tức
Khám bệnh, chữa bệnh
Bảo hiểm y tế
Dược phẩm, Mỹ phẩm
Y học cổ truyền
Y tế dự phòng
An toàn vệ sinh thực phẩm
Phòng chống HIV/AIDS
Truyền thông GDSK
Dân số - KHHGĐ
Truyền thống ngành Y tế
Thi đua yêu nước ngành Y
Thông tin
Thông tin khen thưởng xử phạt
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
Thông tin dự án
Chiến lược - quy hoach - kế hoạch
Tuyên truyền chế độ - chính sách
Lịch làm việc lãnh đạo
Danh sách dự thảo văn bản cần xin ý kiến
Thông tin báo cáo - thống kê
Danh mục thủ tục hành chính
weblinks
Thủ tục hành chính
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
thủ tục hành chính
Khám bệnh, chữa bệnh
Y dược cổ truyền
Giám định y khoa
Dược và mỹ phẩm
Y tế dự phòng và môi trường
HIV/AIDS
Thông tin dự án
DA VIE027
Chương trình DA Dân số-KHHGĐ
Hành nghề Y Dược
Cơ sở hành nghề Y tư nhân
Cơ sở hành nghề Y công lập
Hành nghề Dược
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề y
Cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe
Danh sách các cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
Danh sách người hành nghề y theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP
Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn dược theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP
Thông tin
Thông tin dự án, hạng mục đầu tư
Chiến lược - quy hoach - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền chế độ, chính sách
Thông tin khen thưởng, xử phạt
Thông tin báo cáo - thống kê
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
Danh sách dự thảo văn bản cần xin ý kiến
Lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân
Lịch làm việc lãnh đạo
Danh mục thủ tục hành chính
Danh mục
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế