Trang nhất » Văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Đăng Trích yếu
CT số 3757/CTPH-BLĐTBXH-BYT 29/10/2014

Chương trình phối hợp thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giữa Bộ Lao động - TBXH và Bộ Y tế giai đoạn 2014 đến 2020

Tải về
CV số 1199/DP-DT 29/10/2014

V/v chỉ đạo thành lập đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola

Tải về
CV số 1213/DP-VX 29/10/2014

V/v tăng cường công tác triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella

Tải về
CV số 1192/SLĐTBXH-VLATLĐ 28/10/2014

V/v thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

Tải về
CT số 1050/CTr-BYT-BTTTT 27/10/2014

Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014- 2020

Tải về
KH số 1048/KH-BYT 27/10/2014

Kế hoạch triển khai chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Y t¿

Tải về
CV số 7203/BYT-KH-TC 27/10/2014

V/v phân loại, phẫu thuật, thủ thuật và thanh toán chi phí chi trả chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được kết cấu vào giá dịch vụ y tế

Tải về
QĐ số 4101/QĐ-BYT 27/10/2014

QĐ v/v ban hành danh mục 30 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 25

Tải về
CV số 7445/BYT-DP 27/10/2014

V/v tăng cường các biện pháp phòng hộ cá nhân trong phòng chống lây nhiễm vi rút Ebola

Tải về
CV số 7415/BYT-DP 27/10/2014

V/v nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh Ebola

Tải về
1, 2, 3 ... 138, 139, 140 Trang sau