Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 2249
  • Trong tuần: 37 503
  • Tổng lượt truy cập: 7333058
  • Tất cả: 5504
Đăng nhập
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 12683
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ; TRẢ KẾT QUẢ
QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố
1 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Quyết định số 458/QĐ – UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng
2
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Quyết định số 458/QĐ – UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng
3
Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Quyết định số 458/QĐ – UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng
4
Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Quyết định số 458/QĐ – UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng
5
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điêu 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Quyết định số 458/QĐ – UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng
6
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Quyết định số 458/QĐ – UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang