Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024
Số ký hiệu văn bản QĐ số 1418/QĐ-BYT
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế
Tài liệu đính kèm 1418.signed.pdf

ipv6 ready