Thông báo Kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.
Số ký hiệu văn bản TB số 373/TB-BYT
Ngày ban hành 20/03/2023
Ngày hiệu lực 20/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.
Hình thức văn bản Thông Báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế
Tài liệu đính kèm tb-373-2023-byt-ket-luan-thu-truong-tuyen-tai-hoi-nghi-trien-khai-nd-07-ve-trang-thiet-bi-y-te.pdf

ipv6 ready