Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Số ký hiệu văn bản NĐ số 104/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày hiệu lực 21/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ
Tài liệu đính kèm 104-cp.signed.pdf

ipv6 ready