V/v thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, nâng cao chất lượng KCB.
Số ký hiệu văn bản CV số 1758/BYT-KCB
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, nâng cao chất lượng KCB.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế
Tài liệu đính kèm 1758cvb.signed.pdf

ipv6 ready