Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh dành cho bệnh viện tuyến huyện.
Số ký hiệu văn bản QĐ số 2115/QĐ-BYT
Ngày ban hành 11/05/2023
Ngày hiệu lực 11/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh dành cho bệnh viện tuyến huyện.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế
Tài liệu đính kèm s-tay-h-ng-d-n-th-c-hi-n-ch-ng-trinh-qu-n-ly-s-d-ng-khang-sinh-danh-cho-b-nh-vi-n-tuy-n-huy-n.-trinh-ky.-230508.signed.pdf

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang