Tổng số: 329
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
CV số 862/UBND-VX 14/04/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 0
Tải về 0
CV số 275/UBND-NC 13/02/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
CV số 261/UBND-NC 10/02/2023 V/v tổ chức, hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành
Lượt xem: 0
Tải về 0
QĐ số 86/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Băng năm 2022
Lượt xem: 246
Tải về 0
CT số 02/CT-UBND 30/01/2023 Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 268
Tải về 2
KH số 93/KH-UBND 13/01/2023 Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023
Lượt xem: 282
Tải về 2
HD số 26/HD-UBND 05/01/2023 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 90/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 260
Tải về 0
QĐ số 2009/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 224
Tải về 3
QĐ số 2010/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Cao Bằng, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 264
Tải về 1
NQ số 92/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 267
Tải về 3
12345678910...

ipv6 ready