Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
TT số 03/2023/TT-BNV 30/04/2023 Thông tư hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 9
CV số 1230/BHXH-GĐĐT 27/04/2023 V/v vướng mắc trong giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
Lượt xem: 0
Tải về 1
CV số 1253/BKHĐT-QLĐT 24/02/2023 V/v lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng
Lượt xem: 0
Tải về 3
NĐ số 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Lượt xem: 0
Tải về 0
CV số 1954/UBND-TH 29/07/2022 Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII thông qua tại Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)
Lượt xem: 443
Tải về 0
CV số 2232/BGDĐT-QLCL 30/05/2022 Về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 472
Tải về 0
CĐ số 365/CĐ-BYT 17/03/2022 Công điện về việc tiếp tục thanh tra, kiểm tra tăng cường quản lý về thuốc điều trị Covid-19
Lượt xem: 490
Tải về 1
QĐ số 34/2020/QĐ-UBND 27/12/2020 Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 409
Tải về 5
KH số 3199/KH-UBND 27/12/2020 Kê hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 439
Tải về 6
NQ số 53/NQ-2020/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 435
Tải về 2
12

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang