Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc:

- Giám đốc Sở:  BS CKII Nông Tuấn Phong                                     

Email: phongnt@caobang.gov.vn

Nhiệm vụ của Giám đốc sở: Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các Phó giám đốc:

- Thầy thuốc ưu tú.Thạc sỹ. Vương Thị Tuyên                                

Email: tuyenvtyte@caobang.gov.vn

ĐT: 02063.854.493

- BS CKII. Nông Văn Thánh              

Email: thanhnvyte@caobang.gov.vn

ĐT: 02063.853270 

Nhiệm vụ của Phó giám đốc sở : Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

 

Công đoàn Ngành:

- Chủ tịch: Cn.Trần Hải Sơn

- Phó Chủ tịch: BS Đàm Quang Ngọc

ĐT liên hệ:  02063. 856270

 

Các phòng thuộc Sở Y tế:

1. Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Cn. Hoàng Thị Phượng

Email: phuonght.soyte@caobang.gov.vn

- Phó chánh Văn phòng: Cn Hoàng Quang Chuyên  

Email: chuyenhq@caobang.gov.vn

 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Trưởng phòng: Cn Lê Văn Huyên

Email: huyenlv.syt@caobang.gov.vn

- Phó trưởng  phòng: Cn Nông Văn Hải   

Email: hainv.soyte@caobang.gov.vn

- Phó trưởng  phòng:  BS Hoàng Quang Ngọc

- Số ĐT: 02063. 950273

Email: ngochq.soyte@caobang.gov.vn

- ĐT liên hệ:  02063.857.311; 0263.852.930

 

3. Phòng Nghiệp vụ:

- Trưởng phòng:  ThS. Mã Hồng Lam 

Email: lammh.soyte@caobang.gov.vn

- Phó trưởng phòng: BS Mạc Hoàng Hợp

 ĐT liên hệ: 02063.857.310; 0263.857.312

 

4. Phòng Tổ chức cán bộ: 

- Phó Trưởng phòng Phụ trách: ThS. Sầm Thị Minh Hiếu

Email: hieustm.soyte@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.882.248

 

5. Thanh tra Sở:

- Phó Chánh Thanh tra: BSCK1. Nông Thị Vân 

Email: vannt.soyte@caobang.gov.vn)

ĐT liên hệ: 02063.854.271

 

Các đơn vị trực thuộc:

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Chi cục Dân số - KHHGĐ: 

- Phó Chi cục trưởng. BS Tô Thị Thu Hằng

Email: chicucds_khhgd@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.852553


2. Chi cục ATVSTP: 

- Phó Chi cục trưởng: BSCKI Lương Duy Đông 

Email: dongld.soyte@caobang.gov.vn)                              

ĐT: 02063.954.345              

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

3. Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng: 

- GĐ. TS Lý Thị Bạch Như 

- PGĐ. BSCKI Lục Thị Hiệp

- PGĐ. ThS.Nguyễn Đăng Duy

- PGĐ. BSCKI.BS Vi Thị Biến                        

Email: bvdakhoatinhcb@caobang.gov.vn

Số ĐT: 02063.954.216

                                                                                                                                                                                                   

4. Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - PHCN:

- Giám đốc. Ths Nguyễn Quỳnh Anh

Email: anhnq.yt@caobang.gov.vn

- PGĐ. BS Võ Thị Bình

Email: binhvt.yt@caobang.gov.vn

- PGĐ: Bs Chu Thị Hảo

Email: haoct.yt@caobang.gov.vn

- PGĐ ThS. Hoàng Mạnh Cường

ĐT liên hệ: 02063.852.301

 

5. Bệnh viện Tĩnh Túc:

- GĐ. Lương Văn Năm

- PGĐ. BS Nguyễn Trung Thông

Email: bvtinhtuc@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063. 871.118

 

6.  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Giám đốc : Bs Bế Thị Bạch

Email: bachbt.yt@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.3.855.666

- Phó giám đốc: BS  Triệu Nguyệt Hoa

Email: hoatn.yt@caobang.gov.vn

- Phó giám đốc: BS Nông Trí Truyền

Email: truyennt.yt@caobang.gov.vn


7. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm

- Phó Giám đốc phụ trách. DS CKI. Nông Văn Danh

- PGĐ. DS Đặng Thị Thảo

Email: ttkiemdinhdp_mp@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.854.570

 

8. Trung tâm Pháp y:

- PGĐ Cn Đoàn Thị Thẩm.

- PGĐ Nông Minh Dũng

Email: ttphapy@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.957.287


9. Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc: 

- GĐ.ThS Nguyễn Thành Trung

- PGĐ Bs Lý Văn Thì;

- PGĐ: Bs Tô Đức Nguyện                                          

Email: ttytebaolac@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.870.301

 

10. Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm:

- Giám đốc. BS Lý Văn Chuyên;

- PGĐ BS Lãnh Văn Kiến

- PGĐ BS Hoàng Văn Hải

Email: ttytebaolam@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063. 885.141


11. Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình:

- Giám đốc: BSCKI Phạm Văn Hòa;

- PGĐ: Bs CKI Bàn Thị Đào 

- PGĐ. BS CKI Hà Hải Vũ

Email: ttytenguyenbinh@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.872.146

 

12. Trung tâm y tế huyện Hạ Lang:

- Giám đốc: BS Nguyễn Quyết Tiến,                                              

- Phó GĐ: Bs Nông Văn Tâm

- Phó GĐ. BS Đàm văn Phó

Email: ttytehalang@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.830206


13.Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh:

-PGĐ Phụ trách Nông Thị Nhiệm

- PGĐ Phạm Văn Hồ

- PGĐ Đàm Ngọc Duy

Email: ytetralinh@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.880.136


14. Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa:

- Giám đốc. BS Nông Quốc Tuyển;

- PGĐ BS Luân Văn Tuấn;

- PGĐ:  Nông Văn Băng  

Email: ttytephuchoa@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.822.094


15. Trung tâm y tế huyện Hà Quảng:

- Giám đốc: BSCKII. Đàm Trung Nghĩa

- PGĐ BSCKI Lương Văn Quân

Email: ttytehaquang@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.862536


16. Trung tâm y tế huyện Hòa An:

- Giám đốc. BSCKI. Nông Quang Trung

- PGĐ. BSCKI Lê Thị Nhung

- PGĐ: BSCKI Ma Thế Quân

- PGĐ: BSCKI Mã Văn Quý

Email: ytehoaan@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.860.096


17. Trung tâm y tế huyện Thạch An:

- Giám đốc: Bs Nông Thúy Phượng

- PGĐ: BS Nông Đình Doanh

- PGĐ BS Nông Duy Thiệp

Email: ttytethachan@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.840.110

 

18. Trung tâm y tế Thành phố:

- GĐ: Bs Hoàng Quang Hùng

- PGĐ: Bs Nông Ngọc Hoàng

- PGĐ BS Lê Thị Hồng Duyên

Email: ytetpcaobang@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.852.200


19. Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa:                                        

-GĐ: Phụ trách: BSCKI Phùng Thị Vân 

- PGĐ: Bs CKI. Lý Thị Minh Hương

Email: ttytequanguyen@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.820.115


20. Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh:

- GĐ: BSCKI.Hoàng Văn Sóng;

- PGĐ: Bs CKI. Nông Văn Hiệu;

- PGĐ BS CKI. Nông Hồng Minh

Email: ttytetrungkhanh@caobang.gov.vn

ĐT liên hệ: 02063.826.116


21. Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng:

- Giám đốc: Bs Sầm Văn Bành;

- PGĐ Nông Văn Duy

- PGĐ Nông Thị Huệ

Email: bvdkhaquang@caobang.gov.vn

Điện thoại liên hệ: 02063.862.536

 

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang