Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kiểm tra tháng hành động vì an toàn thực phẩm tại các huyện Hà Quảng, Hòa An, Thạch An và Thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 158
Thực hiện Kế hoạch số 816/KH-BCĐ ngày 05/4/2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Cao Bằng năm 2024. Từ ngày 23-26/4/2024, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm tại 04 huyện Hà Quảng, Hoà An, Thạch An và Thành phố Cao Bằng.
anh tin bai

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Hoà An

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành từ tuyến tỉnh, huyện đến xã theo Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới và các quy định có liên quan; Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kiểm tra, đánh giá việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 của các cấp, các ngành theo chủ đề của Tháng hành động năm 2024….

Tại các huyện được kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 816/KH-BCĐ ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng năm 2024; Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; Công tác tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp; Công tác chỉ đạo, xây dựng ban hành kế hoạch và triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024; Triển khai các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; Đánh giá công tác quản lý đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm và trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

anh tin bai

Kiểm tra tại Cửa hàng tự chọn Đầm Sen, xóm Hồng Quang 1, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng

Qua kiểm tra cho thấy, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố đã kịp thời chỉ đạo triển khai kịp thời Kế hoạch số 816/KH-BCĐ ngày 05/4/2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng theo các nội dung kế hoạch đề ra. Đoàn kiểm tra đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định ATTP, đặc biệt là trong Tháng hành động vì ATTP hằng năm; tăng cường thực hiện lấy mẫu test nhanh an toàn thực phẩm; tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm và cố tình tái phạm; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP các cấp, nhất là tại các xã, phường, thị trấn; chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nguyễn Mai

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang