Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Y tế họp trực tuyến đánh giá việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
Lượt xem: 168
Ngày 31/5/2023, Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quán triệt, thống nhất trong tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được giao cho Sở Y tế năm 2023. Đồng chí Hà Ngọc Tú - Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp.
anh tin bai

Đồng chí Hà Ngọc Tú - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở Y tế thực hiện gồm có 3 nội dung: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch hoạt động, đã và đang triển khai các nội dung thuộc Chương trình được giao như: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miềm núi; Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật về Trạm Y tế xã; Đào tạo y học gia đình cho nhân viên Trạm Y tế xã; Hỗ trợ phụ cấp cho cô đỡ thôn bản; Hỗ trợ điểm tiêm chủng ngoại trạm; Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miềm núi; Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số; Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miềm núi; Duy trì 118 xã đã đạt tiêu chí số 15 về y tế thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020; tiếp tục đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Bộ tiêu chí mới của Bộ Y tế; tập trung nguồn lực cho các xã trong kế hoạch đạt nông thôn mới năm 2023…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hà Ngọc Tú yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các nội của Chương trình theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra và giám sát về chuyên môn; công đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cần phù hợp thực tế của từng đơn vị; định kỳ hàng tháng báo cáo cho Sở Y tế về tiến độ thực hiện các nội dung của Chương trình.

 

Trung Thủy

 

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang