Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần
Lượt xem: 153
Ngày 25/4/2024, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.
anh tin bai

Đoàn công tác Bệnh viện Tâm thần Trung ương làm việc với Trạm Y tế xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

 

Trong năm 2023, Bộ Y tế đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, giám sát tại một số tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống bệnh không lây nhim và ri loạn sức khỏe tâm thần. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các địa phương đã triển khai tích cực hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhim và rối loạn sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, tỷ lệ sàng lọc, phát hiện sớm còn thấp; hoạt động quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và ri loạn sức khỏe tâm thần tại tuyến y tế cơ sở gặp nhiều khó khăn; một số Trạm Y tế xã chưa đảm bảo danh mục và số lượng thuốc thiết yếu cho quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và chưa thực hiện xét nghiệm đường máu mao mạch cho quản lý, điều trị bệnh nhân đái tháo đường; việc quản lý thông tin bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thân trên địa bàn chưa được đây đủ.

Đ khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, Bộ Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân cac tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung:

Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần được phê duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 22/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và bố trí đầy đủ kinh phí cho hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần của địa phương.

Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế cp huyện, Trạm Y tế cấp xã chủ động lp kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhim hàng năm trên địa bàn để báo cáo UBND và cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương, ưu tiên kinh phí cho các hoạt động phòng, chống yếu tố nguy cơ, sàng lọc phát hiện sớm và các hoạt động liên quan khác.

Đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý, điều trị người bệnh không lây nhiễm và ri loạn sức khỏe tâm thn; tăng cường t chức triển khai các chương trình, hoạt động phòng, chống yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là chương trình phòng, chống tác hại của rượu, bia; bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động th lực đ nâng cao sức khỏe cho người dân.

Giao đơn vị đầu mối lập kế hoạch, điều phối tổ chức thực hiện, thống kê báo cáo, quản lý số liệu, kiểm tra giám sát và tổng kết đánh giá kết quả phòng, chống bệnh không lây nhim tại địa phương. Chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị y tế tuyến tỉnh cung cấp số liệu cho đơn vị đầu mối, bảo đảm kết nối thống nhất, phối hp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện đ thống kê báo cáo, quản lý thông tin về bệnh không lây nhiễm theo quy định.

Tổ chức tập huấn, tập huấn lại, hướng dẫn chuyên môn về phát hiện, dự phòng và quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần cho tuyến y tế cơ sở để nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế.

Bảo đảm đầy đủ thuốc, thiết bị y tế cần thiết cho quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, triển khai hiệu quả hoạt động dự phòng, phát hiện, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần ở tuyến y tế cơ sở.

 

Đức Giang

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang