Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật về triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời
Lượt xem: 114
Thực hiện Kế hoạch hoạt động Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2024. Trong tháng 3 và tháng 4/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện kiểm tra chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật về triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời tại 16 xã thuộc các huyện Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Hòa, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Đây là xã thuộc khu vực III được lựa chọn để triển khai mô hình điểm “Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời” trong năm 2024.
anh tin bai

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật về triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời tại xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa

Mô hình “chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời” là một trong những hoạt động được triển khai trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Với mục tiêu hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời và trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của mô hình là phụ nữ mang thai; bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi; trẻ em từ 0 đến dưới 2 tuổi; hộ gia đình có trẻ em dưới 2 tuổi tại xã có triển khai mô hình.

Tại các Trạm Y tế xã, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành đánh giá về thực trạng cơ sở vật chất để xây dựng phòng tư vấn, khảo sát về nhân lực để quản lý và điều hành các hoạt động của nhóm hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại các thôn, bản. Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, tìm hiểu khó khăn vướng mắc, hỗ trợ chuyên môn để thực hiện mô hình “ Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời” tại các địa phương.

 

anh tin bai

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật về triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời tại xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc

Việc triển khai xây dựng mô hình điểm “ Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời” gồm 2 cấu phần: phòng tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ đặt tại Trạm Y tế xã và 01 nhóm hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại các thôn bản. UBND xã ra quyết định thành lập Ban điều hành triển khai Mô hình “Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời” và thành lập các nhóm hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cộng đồng ở các thôn, bản của các xã triển khai mô hình với mục tiêu hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời và trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi.

Theo đó, năm 2024, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời tại 28 các xã vùng III. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời là phụ nữ mang thai; bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi; trẻ em từ 0 đến dưới 2 tuổi; hộ gia đình có trẻ em dưới 2 tuổi tại xã có triển khai mô hình.

Mai Hoa

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang