Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 128
  • Hôm nay: 3804
  • Trong tuần: 66 944
  • Tổng lượt truy cập: 6782443
  • Tất cả: 17859
Đăng nhập
Thông báo cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện
Lượt xem: 416

 

   1. Bệnh viện đa khoa tỉnh

        Hồ sơ- BVĐK tỉnh-Xác định tình trạng nghiện.rar

    2. Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa; Trung tâm Y tế huyện Quảng Hòa; Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm; BVĐK huyện Hà Quảng

        Hồ sơ-Bảo lâm, BV Hà Quảng, BV  Quảng Hòa, TTYT Quảng Hòa.rar

     3. Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình; Trung tâm Y tế huyện Thạch An; Trung tâm Y tế Thành phố

         Hồ sơ-TTYT huyện Nguyên bình, TTYT huyện Thạch an, TTYT Thành phố.rar

         - V/v chỉ định cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy ( Các Trạm y tế xã thuộc TTYT Nguyên Bình)

        4402.SYT-NV_Về việc chỉ định cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy (các TYT Ng Bình).pdf

        Hồ sơ báo cáo xác nhận tình trạng nghiện các Trạm y tế xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện trực thuộc TTYT huyện Nguyên Bình.rar

        - V/v chỉ định cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính Phủ ( Các Trạm y tế xã thuộc TTYT Thạch An)

         4480SYT - NV.pdf

        4. Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh; Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh; Trung tâm y tế huyện Hòa An;

        Trung tâm y tế huyện Hạ Lang; Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc; Trung tâm y tế huyện Hà Quảng

         Hồ sơ-TTYT Trùng Khánh, BV Trung khánh, TTYT Hòa an, TTYT Hạ Lang, TTYT Bảo lạc, TTYT Hà Quảng.rar

         - V/v chỉ định cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính Phủ ( Các Trạm y tế xã thuộc TTYT Hà Quảng)

         4434SYT - NV xác đình tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định 109.pdf 

         - V/v chỉ định cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính Phủ ( Các Trạm y tế xã thuộc TTYT Trùng Khánh)

         4435SYT -NV xác đình tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định 109.pdf

     5. Trung tâm Y tế huyện Hòa An-bổ sung-8-2022

        Hồ sơ đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện của TTYT Hòa An.rar

    6. Trung tâm Y tế Thành phố

        3928.SYT-NV.pdf

        Hồ sơ xác định tình trạng nghiện của các Tram Y tế xã, phường trược thuộc TTYT Thành phố.rar

   7.Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa- Các xã

      4085.SYT-NV.pdf

      Hồ sơ chỉ định cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện của các Trạm Y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Hòa.rar

   8. Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

       4154-SYT-NV chỉ định cơ sở đủ điều kiện xác đình tình trạng nghiện ma túy (các TYT Bảo Lac).pdf

       HS các xã. đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy.rar

    9. Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

       4152-SYT-NV. cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiên ma túy cá xã Hạ lang pdf

      Hồ sơ đề nghị chỉ định các trạm Y tế xác nhận tình trạng nghiện của TTYT hạ lang.rar

     10. Bệnh viện Tĩnh Túc

     - V/v chỉ định cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính Phủ

      4436SYT - NV chỉ định cơ sở xác định nghiện ma túy theo Nghị định 109.pdf

ipv6 ready