Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 133
  • Hôm nay: 3819
  • Trong tuần: 66 959
  • Tổng lượt truy cập: 6782458
  • Tất cả: 17874
Đăng nhập
Thông báo danh sách các bác sĩ tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh lao
Lượt xem: 305

 

1. Thông báo Danh sách các bác sĩ tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh lao tại Trung tâm Y tế huyện Hòa An

4487TB-SYT các bác sĩ tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh lao tại Trung tâm Y tế huyện Hòa An.pdf

1438.TTr-TTYT_đăng tải thông tin bác sĩ.pdf

2. Thông báo Đăng ti thông tin danh sách các bác sĩ tham gia công tác khám bnh, cha bnh lao ti Bnh vin đa khoa huyn Hà Qung

4584.TB-SYT.pdf

Công văn của BVĐK Hà Quảng xin đăng tải danh sách bác sĩ điều trị lao.pdf

3. Thông báo Đăng ti thông tin danh sách các bác sĩ tham gia công tác khám bnh, cha bnh lao ti Trung tâm y tế huyn Bo Lc

4585.TB-SYT_Đăng tải danh sách các bác sĩ tham gia KCB lao tại TTYT huyện Bảo lạc.pdf

Hồ sơ của TTYt Bảo Lạc xin đăng lải danh sách các bác sĩ tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao.rar

4. Thông báo Đăng tải thông tin danh sách các bác sĩ tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh lao tại Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

4658.TB-SYT.pdf

CV đề nghị đăng tải DS bác sỹ khám Lao.pdf

5. Thông báo Đăng ti thông tin danh sách các bác sĩ tham gia công tác khám bnh, cha bnh lao ti Trung tâm y tế huyn Bo Lâm

4757.TB-SYT.pdf

T.tr và ds BS điều trị bệnh Lao.pdf

6. Thông báo Đăng tải thông tin danh sách các bác sĩ tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh lao tại Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

 4773TB - SYT .pdf

Tờ trình đăng tải thông tin bác sĩ tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao.pdf

7. Thông báo Đăng tải thông tin danh sáchcác bác sĩ tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh lao tại Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình

4836TB - SYT .pdf

Tờ trình đăng tải thông tin BS tham gia khám bệnh, chữa bệnh Lao.pdf

8. Thông báo Đăng tải thông tin danh sách các bác sĩ tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh lao tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa

4884TB - SYT .pdf

Tờ trình đăng tải thông tin bác sĩ tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao.pdf

ipv6 ready