Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
XẾP HẠNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP SỞ Y TẾ TỈNH CAO BẰNG

XẾP HẠNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP SỞ Y TẾ TỈNH CAO BẰNG

 

STT

Đơn vị sự nghiệp

Xếp hạng

Quyết định

File đính kèm

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

II

Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 10/6/2021

Tải về

2

Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng

II

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 08/6/2023

Tải về

3

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

II

Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 27/12/2023

Tải về 

4

Trung tâm Pháp Y

III

Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 01/12/2021

Tải về

5

Trung tâm Kiểm nghiêm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

III

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 08/6/2023

Tải về

6

Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

II

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

Tải về 

7

Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

III

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

Tải về 

8

Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

III

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

Tải về 

9

Trung tâm y tế huyện Hòa An

II

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

Tải về 

10

Trung tâm y tế huyện Hà Quảng

III

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

Tải về

11

Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình

III

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

Tải về 

12

Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa

III

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

Tải về

13

Trung tâm y tế huyện Thạch An

III

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

Tải về 

14

Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng

III

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

Tải về 

15

Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

III

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

Tải về

16

Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

II

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

Tải về

17

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa

II

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

Tải về

18

Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

II

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

Tải về

19

Bệnh viện Tĩnh Túc

III

Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 10/6/2021

Tải về

Tổng số đơn vị sự nghiệp: 19 đơn vị

Hạng II: 08 đơn vị

Hạng III: 11 đơn vị


ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang